adlandırmaq

adlandırmaq
f.
1. Ad qoymaq, ad vermək, ləqəb qoymaq. Bütün el onu şair atası adlandırırdı. Yoldaşları onu qorxaq adlandırdılar.
2. Adını çəkmək, adını dilinə gətirmək. Naməlsəm məhəlləsində böyükləri öz adları ilə adlandırmaq eyibli bir şey hesab olunurdu. N. N..
3. Səciyyələndirmək, qiymətləndirmək. Bu hərəkəti heç bir vaxt yaxşı bir hərəkət adlandırmaq olmaz. Bu işi necə adlandıraq? – <Qəhrəman:> Sükut deyirəm, səhv etməyiniz. Onu ancaq o vaxt sakitlik adlandırmaq olardı. H. N..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • adlandırılmaq — «Adlandırmaq»dan məch. Görülmüş iş əla bir iş adlandırıla bilməz …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • adlandırma — «Adlandırmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • demək — 1. f. 1. Bir fikri şifahi surətdə ifadə etmək, bəyan etmək, söyləmək, bildirmək. Söz demək. Düzünü demək. – <Aslan bəy:> . . O, bir söz dedimi, heç bir zaman unutmaz. C. C.. // Bir fikri yazılı surətdə ifadə etmək, yazmaq. Müəllif öz… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sakitlik — is. 1. Səs, danışıq, hay küy olmadığı hal; tam sükut, səssizlik. Sakitliyi gözləmək. Sakitlik yaratmaq. Sakitliyi pozmaq. – Elə sakitlik idi ki, nə bir kimsənin səsi çıxırdı, nə də bir yarpaq tərpənirdi. S. S. A.. <Qəhrəman:> Sükut deyirəm …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tam — 1. sif. <ər.> 1. Başdan başa, bütünlüklə, tamam, bütöv. Tam qaranlıq. // Mütləq, tamamilə, ən yüksək, ən mükəmməl. Tam qələbə. – <Çingiz:> Tam bir müvəffəqiyyət əldə etmək üçün bütün tələblərimiz işə cəlb olunmalıdır. Ç.. 2. Vaxt… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • vərasət — is. <ər.> bax varislik. Şirvan şahlığının hökumət quruluşundakı vərasət məsələsi ləğv olunduğu zaman Şimali Azərbaycanın mərkəzini Şirvana köçürmək və oranı Azərbaycan paytaxtı adlandırmaq mümkün idi. M. S. O …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xoşsifət(li) — sif. <fars. xoş və ər. sifət> 1. Gözəl, göyçək, xoşsima, qanışirin. Abbas uzunboylu, nazikbədən, ağbənizli, alagözlü, xoşsifət bir uşaq idi. S. S. A.. Mən geri çəkilib, bu xoşsifət qadına müdirin stoluna yaxın durmaq üçün yol verdim. T. Ş.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”